Wagenwiel - Druten

Aan de westkant van Druten, langs de Heemstraweg, is een cirkelvormig wooncomplex ontworpen met 39 appartementen. Het appartementengebouw vormt de overgang tussen de wijk Druten- West en het buitengebied en is gelegen aan een grote waterpartij.

Lees meer...

Plan het Forum

Keizershoeve I omsluit aan drie zijden een groot veld waarin zich restanten van Romeinse bebouwing bevinden. De aanvankelijk ontworpen ‘résidence’ (appartementengebouw) werd herontwikkeld.

Lees meer...

6 appartementen en 2 woningen

In een hoek van de historische stadskern Ravenstein is dit project ontworpen als een invulling die de typerende karakteristiek van het oude stadje weerspiegelt.

Lees meer...

Lengsbroekse Hoeve

Op de plek waar nu de Lengsbroekse Hoeve is gesitueerd lag vroeger woeste grond. Deze grond werd in de 14e en 15e eeuw in cultuur gebracht om aan de toenemende vraag aan landbouwproducten uit de sterk groeiende stad ’s-Hertogenbosch te voldoen. Er ontstonden ontginningsboerderijen waarvan de Lengsbroekse Hoeve er een was.

Lees meer...

63 + 10 appartementen Torenstraat / Arendsvlucht

In het centrum van Oss aan de Torenstraat staat een oud onderwijsgebouw in de stijl van de Amsterdamse school. De architect kreeg van Stichting Wonen voor Ouderen Maasland de opdracht om op deze locatie 73 huurappartementen te realiseren voor ouderen.

Lees meer...

 

 

meer informatie ...