Titus Brandsma Lyceum - Oss

Het Titus Brandsma Lyceum is een scholengemeenschap (HAVO, VWO en Gymnasium) in Oss met ruim 1200 leerlingen. De opdracht omvatte uitbreiding van de school met een aantal leslokalen, een gymzaal, vergroting van de garderoberuimte en een overblijfruimte voor de leerlingen. Door uitbreidingen en herindelingen in de loop der tijd was een onduidelijke en logistiek onlogische plattegrondopbouw ontstaan. Met een nieuwe entree, en een juiste situering van de nieuwe overblijfruimte, is dit probleem opgelost.

Opdrachtgever: 

Architect: De twee Snoeken

Bruto vloeroppervlak :

Locatie :