Piekenhoef Oss/Berghem

In een landelijke bosrijke omgeving verrezen aan de zuidkant van het dorp Berghem (gemeente Oss), de eerste woningen van de nieuwe wijk De Piekenhoef. In verschillende bouwfasen worden uiteindelijk 1.250 woningen gerealiseerd.

Belangrijke speerpunten uit het Osse volkshuisvestingsbeleid, zoals duurzaamheid, sociale cohesie en veiligheid, hebben bij de ontwikkeling van deze wijk met haar dorps karakter alle aandacht gekregen. Muller Bouw maakt samen met drie andere lokale bouwers onderdeel uit van de combinatie Hoessenbos die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de woningen.

Grote diversiteit

Karakteristiek voor een dorp zijn wisselende bouwmassa's, verspringende rooilijnen en variatie in kavelbreedtes. Binnen het plangebied zijn gebieden te onderscheiden die een samenhangend geheel vormen: de erven en straten. De inrichting van de erven creëert een gevarieerde wijk, terwijl elk erf afzonderlijk een eenheid vormt qua materiaal en textuur. Zodoende ontstaan veel verschillende woonmilieus: ruime, luxe huizen, tweekappers, appartementen maar ook sociale woningbouw. De Piekenhoef is een wijk met een grote diversiteit.

Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. Fase 3 is momenteel in uitvoering.

www.wonenindepiekenhoef.nl

 

 

 

details

Opdrachtgever: 
Muller Bouw

Architect:
BAS Architectuur

Locatie:
Havikskruid, Berghem

locatie