• IMG 8026
  • IMG 8023
  • IMG 8020
  • IMG 8042
  • IMG 8026
  • IMG 8023
  • IMG 8020
  • IMG 8042

Brede School Ekenrooi

In Aalst en Waalre waren de bestaande basisscholen dringend toe aan een betere huisvesting. De schoolgebouwen en de noodlokalen voldeden niet langer aan de geldende huisvestingseisen voor scholen. Een structurele oplossing was noodzakelijk. De gemeente koos samen met Wooninc. voor een nieuw te bouwen brede school aan de Maximiliaanlaan in Waalre.

Brede School Ekenrooi heeft een multifunctioneel karakter waarbij verschillende voorzieningen onder één dak zijn samengebracht. Het gebouw bestaat uit 30 klassen voor een tweetal basisscholen (Ekenrooi en St. Christoffel) en ruimten voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en jeugdbibliotheek.

Met deze brede school heeft Wooninc. samen met de gemeente Waalre en de partners inspirerende voorzieningen gecreëerd voor leren en opgroeien in de wijk Ekenrooi. Deze huisvesting verstrekt de samenwerking en maakt het mogelijk meer kwaliteit te bieden, waardoor de ontwikkelkansen van kinderen worden vergroot. Het is een duurzaam gebouw geworden als het gaat om energieverbruik en alternatief gebruik.

 

 

 

details

Opdrachtgever: 
WoonInc. Eindhoven

Architect:
DMV Architecten

Locatie:
Maximiliaanlaan 1, Waalre

locatie