• IMG 8424
  • IMG 8443
  • IMG 8434
  • IMG 8424
  • IMG 8443
  • IMG 8434

"Kindcentrum De Hoven"

Dit gebouw biedt huisvesting aan meerdere gebruikers, te weten :

  • een basisschool;
  • een kinderdagverblijf;
  • een peuterspeelzaal;
  • een BSO;
  • een gymzaal.

In opdracht van de Gemeente ’s-Hertogenbosch is in de wijk De Hoven een nieuwe school gerealiseerd.

Het gebouw biedt ruimte aan meerdere functies, zoals hierboven omschreven. De verschillende functies worden als deel van een integraal concept beschouwd en niet als losse onderdelen. Om te benadrukken dat het om een gebouw met een breed aanbod gaat waar kinderen centraal staan is voor de naam “kindcentrum” gekozen. Het innovatieve pedagogische concept van deze school gaat, in plaats van onderwijs binnen lokalen, uit van een groot leerlandschap met zo min mogelijk scheidende elementen. Het kinderopvanggedeelte wordt om functionele redenen binnen een afsluitbaar gebied aan de noordoost kant van het gebouw gesitueerd. De scheidingswanden tussen de zones voor de verschillende groepen worden zo veel als mogelijk als half hoge wanden uitgevoerd om aan het transparante karakter van het gebouw recht te doen.

 

 

 

details

Opdrachtgever: 
gemeente 's-Hertogenbosch

Architect:
Frencken Scholl Architecten

Locatie:
Allegroweg 2, Rosmalen

locatie