• MVD5050
 • MVD5046
 • MVD5056
 • MVD5048
 • MVD5041
 • MVD5042
 • MVD5038
 • MVD5062
 • MVD5058
 • MVD5050
 • MVD5046
 • MVD5056
 • MVD5048
 • MVD5041
 • MVD5042
 • MVD5038
 • MVD5062
 • MVD5058

   Kindcentrum Mozaïek

   Dit gebouw biedt huisvesting aan meerdere gebruikers.

   Te weten :

   • een basisschool met 20 klassen;
   • een kinderdagverblijf (2 groepen dagopvang);
   • een peuterspeelzaal;
   • een BSO unit;
   • leslokalen voor ROC ter AA; 
   • bovenschoolse kantoren van SKPOH;
   • een gymzaal.

   De platte grond van het gebouw is bijzonder en heeft de vorm van een ellips.

   Midden in het gebouw is een gymzaal opgenomen, een soort grote doos welke ruimte als enig recht wanden heeft. De overige wanden in het gebouw lopen voor wat betreft de ronding mee met het gebouw. Rondom de gymzaal zijn een aantal ontmoetingsplekken geplaatst: de aula, het speellokaal en de mediatheek. Daaromheen ligt een schil van klaslokalen, groepsruimtes en kantoren. De vorm van het gebouw zorgt ervoor dat iedereen dicht bij de centrale voorzieningen is en elkaar kan ontmoeten in de tussenliggende zone. 

   Het gebouw beschikt over meerdere entrees rondom die rechtsreeks toegang geven tot delen van het gebouw. Bij elke entrees bevinden zich ook de garderobes en toiletten. De zone tussen lokalen en centrale voorzieningen dient als ontmoetingsruimte, de drukte van naar buiten gaande klassen kinderen wordt via een andere weg afgevoerd. 

   Aan de buitenzijde is het gebouw voorzien van een regelmatig patroon van ramen. Daartussen zijn grotere insnijdingen gemaakt waar zich de entrees bevinden. Deze entreeportalen zijn elk in een eigen aparte kleur uitgevoerd.  

   Opdrachtgever : Woningsstichting Woonpartners

   Architect :Frencken Scholl Architecten

   bruto vloeroppervlak : 5 734m²

   Locatie :

    

    

    

   details

   Opdrachtgever: Stichting Woonpartners

   Architect: Frencken Scholl Architecten

   Locatie: Waalwijk

   locatie