• MVD3591 (Medium)
 • MVD3588 (Medium)
 • MVD3576 (Medium)
 • MVD3554 (Medium)
 • MVD3553 (Medium)
 • MVD3591 (Medium)
 • MVD3588 (Medium)
 • MVD3576 (Medium)
 • MVD3554 (Medium)
 • MVD3553 (Medium)

Hooghuis Lyceum TBL

Het Titus Brandsma Lyceum is een scholengemeenschap (HAVO, VWO en Gymnasium) in Oss met ruim 1200 leerlingen. De opdracht omvatte uitbreiding met een aantal leslokalen, een gymzaal, vergroting van de garderoberuimte en een overblijfruimte voor de leerlingen.

Door uitbreidingen en herindelingen in de loop der tijd was een onduidelijke en logistiek onlogische plattegrondopbouw ontstaan. Met een nieuwe entree, en een juiste situering van de nieuwe overblijfruimte, werd dit probleem opgelost.

 

 

details

Opdrachtgever: 
Stichting Carmel College

Architect:
De Twee Snoeken

Locatie:
Molenstraat 30, Oss

locatie