De Hoef 2 Heesch

In een landelijke omgeving aan de zuidoostkant van Heesch ligt de nieuwbouwwijk ‘De Hoef 2’. In drie bouwfasen worden hier circa 500 woningen gerealiseerd.

Belangrijke speerpunten uit het Bernhezer volkshuisvestingsbeleid, zoals duurzaamheid, sociale cohesie en veiligheid, hebben bij de ontwikkeling van deze wijk met haar dorpse karakter alle aandacht gekregen. Muller Bouw maakt samen met twee andere bouwers onderdeel uit van de Ontwikkelingsmaatschappij de Hoef 2 die de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de woningen voor haar rekening neemt.

Tegenstellingen! Schitterend

Traditioneel én eigentijds. Een bijzondere samensmelting van twee sferen die een stedenbouwkundige eenheid vormen. Aan de noordzijde aansluitend op de Hoef 1. Ten oosten en zuiden de verbintenis met natuurgebied de Hooge Vorssel, onderdeel van de Maashorst. Dat maakt de Hoef 2 tot een schitterende locatie. Rekening houdend met de landschapsinrichting van oudsher en de oorspronkelijke bouwstijlen is deze nieuwe woonwijk een toonbeeld van eigentijds wonen in de sfeer van vroeger.

www.dehoef2.nl 

 

 

 

locatie